Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Sikre Skolebørn

Trafiksikkerhed ved folkeskolerne

Skolebørnenes sikkerhed og tryghed er et af de centrale punkter i trafik­sikkerhedsarbejdet. Udover at der iværksætes en række "bløde indsatser" vil børnenes sikkerhed og tryghed blive prioriteret højt, når der sker fysiske ombygninger på vejnettet.

Skolevejsanalyse

Der er gennem­ført en skolevejsanalyse, hvor Hedensted Kommune, i tæt samarbejde med alle folkeskoler og friskoler, har besigtiget det nære skoleområde, herunder ikke mindst afsætnings- og parkeringsområderne. Se mere fra analysen her.

Besigtigelsen har først og fremmest været med til at klarlægge, hvor børn, forældre og lærere opfatter det som utrygt at færdes.

Der er udarbejdet et faktaark for hver skole, med angivelse og herunder en nærmere beskrivelse af problemer samt ønsker og løsninger til eventuelle justeringer i nærområderne. Faktaark for hver skole kan hentes i bilag.

Der var særligt fokus på nærområderne i forhold til at trafikafvikling og trafiksikkerhed kan forbedres og trygheden forøges.

Resultaterne fra skolevejsanalysen indgår i trafiksikkerhedsar­bejdet. I den forbindelse er der en række mindre konkrete tiltag (afmærkning, skiltning mm.) som iværksættes i foråret 2014 (se mere).

På øverste foto ses en morgensituation ved Tørring Skole og nederst ses en eftermiddagssituation ved Juelsminde Skole.

Nederst på siden ses en morgensituation fra den nye parkeringsplads ved Rask Mølle Skole.

 

Skolepatruljer og kampagner

Der vil blive arbejdet på at motivere de enkelte skoler til dannelse af sko­lepatruljer på udvalgte lokaliteter, og kommunen vil i nødvendigt omfang medvirke til dette. Kommunen vil i et vist omfang deltage i kampagner omkring skolestart, brug af cykelhjelm og forældres ansvar i forbindelse med transport af eleverne til og fra skole.

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk