Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Sikre Skolebørn Trafikpolitik på skolerne

Trafikpolitik på skolerne

Trafikpolitik

Hedensted Kommune vil motivere og medvirke til, at der udarbejdes trafikpolitikker på alle folkeskoler. En trafikpolitik kan f.eks. omhandle:

  • Hvilke ruter eleverne bør benytte for at komme trygt til skole.
  • Hvordan forældre, der afleverer deres børn, bør opføre sig i trafikken.
  • Motivere til, at børnene bliver selvtransporterende.
  • Færdselstræning, skolepatruljer mm.

Færdselstræning

Et af punkterne er færdselstræning, hvor der vil blive arbejdet for udvidelse af skolernes færdselstræning.

Dette kan både være i form af decideret træning af elevernes færdigheder til at færdes i tra­fikken og deres viden omkring eksempelvis færdselsloven.

Der kan arbejdes med information om hastigheds be­tydning ved færdselsuheld, lastbilchaufførers blinde vinkler og kobling mellem handlinger/adfærd og risiko for at komme til at skade i trafikken.

Samarbejde

Trafiksikkerhedsmæssigt vil der forsat være fokus på et tæt samarbejde med skolerne.

I forlængelse af skolevejsanalysen med besigtigelse af nærområderne har kommunen fået et godt indblik i de daglige problemstillinger. Det følges nøje i tæt samspil med færdselskontaktlærer og skoleleder.

På de skoler, hvor der ikke allerede er udpeget en færdselskontaktlærer, opfordrer kommunen til, at der vælges en person til dette vigtige hverv. Hvor det kan oplyses på skoleportalen, hvem der står for det.

Trafikpolitik i dagligdagen

En del skoler, som ikke har en decideret nedskrevet trafikpolitik, praktiserer alligevel en trafikpolitik for mere trafiksikkerhed på skoleruterne. Det foregår løbende ved opstilling af anbefalinger på skolens intranet til forældre og elever. Det kan være ved vejarbejder i skolenes nærområde, fokus på årstiderne mm. Det er naturligvis op til hver skole at vurdere, om en trafikpolitik vil være et aktiv eller om den bedste løsning er at agere og løse problemerne løbende med information via andre kanaler.

Rådet for Sikker Trafik har sammensat en del information som kan kan være udgangspunkt ved udarbejdelse af trafikpolitik på de enkelte skoler. Endvidere er der på hjemmesiden adgang til en del anden spændende materiale om trafiksikkerhed som eventuelt kan anvendes ved skoleundervisning af færdselskontaktlærerne mm.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk