Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Sikre Skolebørn Trafikfarlige Skoleveje

Trafikfarlige Skoleveje

Efter ønske fra Færdselssikkerhedsrådet i Hedensted Kommune, vil der i samarbejde med Undervisnings & Kultur blive udarbejdet et oversigtskort, hvor det vil fremgå hvilke skoleveje der er vurderet som trafikfarlige eller ikke trafikfarlige. Den enkelte vurdering foretages i nært samarbejde med politiet i forhold til trafiksikkerhed på skoleruterne.

Kortet med angivelse af trafikfarlige skoleveje er ikke en del at trafiksikkerhedsplanen. Fremtidigt kort med trafikfarlige skoleveveje, vil komme til at indgå som et korttema på kommunens hjemmeside i "Kig kommunen i kortene" under "Skole og institutioner".

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk