Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Samarbejdsrelationer

I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra maj 2013 er det angivet at "Hver ulykke er en for meget - et fælles ansvar". Herved forstås, at trafikanterne skal involveres og engageres i trafiksikkerhedsar­bejdet. I Hedensted Kommune sker en del af dette engagement via lokalrådene. De arbejder seriøst med trafiksikkerhed og bidrager ofte med lokale aktiviteter og herunder fremsendelse af oplysninger med ønsker, problemstillinger og løsningsforsalg. I nærværende trafiksikkerhedsplan kom det tydeligt til udtryk via 3 workshop med de respektive lokalråd i hhv. Hedensted Vest, Midt og Øst. Opsamling herfra kan ses i følgende bilag.

For at borgernes engagement kan blive en realitet skal borgerne have mulighed for at indgå i dialog i deres lokalområde, på deres arbejdsplads, i daginstitutionen, skolen, foreninger mm. Hedensted Kommune har et tæt samarbejde med færdselssikkerhedsråd og lokalråd og har oprettet borgermodul til borgerhenvendelser.

Færdselssikkerhedsråd

Der arbejdes videre med det oprettede lokale færdselssikkerhedsråd. Rådet er tværfagligt sammensat og betragtes som kommunens lokale sparringspartner vedrørende trafiksikker­hed.

Ved møderne er der mulighed for at diskuteret trafiksikkerhed i Hedensted Kommune.

Samarbejde med lokalråd

De enkelte lokalråd opfordres til løbende at diskutere trafiksikkerhed i lo­kalområderne og komme med input til forbedringer.

Kommunen giver information og inddrager lokalrådene i forbindelse med aktuelle trafiksikkerhedsprojekter i lokalområderne.

Borgerhenvendelser

Der er oprettet en interaktiv webside med kort og tekstfelter. Her har borgerne mulighed for at komme med henvendelser og kommentarer til trafiksikkerhed på vejene i Hedensted Kommune. Borgerne kan lave markeringer af utrygge lokaliteter på vej- og stinettet, med angivelse af problem og eventuel beskrivelse af en ide til løsning (se her).

Mediestrategi

Der vil blive arbejdet på, at gode trafiksikkerhedshistorier kommunikeres ud til offentligheden via pressemeddelser, orientering på hjemmesiden, indlæg i ugeaviser mm.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk