Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Kampagner og Information

Kampagner er en vigtig del af trafiksikkerhedsarbejdet

Formålet med kampagnerne er at informere om trafiksikkerhed og medvirke til en holdningsændring og efterfølgende adfærdsændring hos trafikanterne.

Det er svært at effektmåle den enkelte kampagne; men erfaringer viser at ved gentagelse af et budskab flere gange, vil modtagerne med tiden opnå en viden, der er grundlaget for en holdnings- og adfærdsændring.

Det er et langsigtet arbejde, hvor budskabet skal gentages igen og igen for at fastholde effekten.

Hedensted Kommune har fokus på at information og kampagner er en væsentlig del af arbejdet med trafiksikkerhed. Mere end 90% af alle registrerede trafikuheld skyldes den måde, trafikanterne opfører sig på i trafikken (se figur til højre).

Hedensted Kommune lægger vægt på kampagner, der kan være med til at påvirke trafikanterne til en bedre adfærd i trafikken.

Som udgangspunkt vil kommunen læne sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan. Herunder fokuseres på de lokale trafiksikkerhedsproblemer ved gennemførelse af kampagner om f.eks. hastighed, spiritus mm.

Endvidere vil man understøtte trafikpolitik på skolerne og i et vist omfang deltage i aktiviter for kampagner ved skolestart, brug af cykelhjelm og forældres ansvar i forhold til elevernes transport til og fra skole. Se desuden Sikre Skolebørn

Herunder vil man fortsætte samarbejdet med skolerne. Det kan f.eks. være i form af trafiksikkerhedsmøder mellem de ansvarlige færdselskontaktlærere og repræsentanter fra Teknik og Miljø i Hedensted Kommune og politi.

På hjemmesiden med Trafiksikkerhedsplan 2013-17 vil kommunen løbende komme med nyheder og information med oplysning om kommende års trafiksikkerhedsarbejde, planlagte projekter, trafiksikkerhedsaktiviteter, kampagner mm.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk