Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Fysiske trafiktiltag

Fysiske trafiktiltag

I Hedensted Kommune vil der blive arbejdet på at gennemføre en række ombygninger på kommunens veje i forhold til at forbedre trafiksikkerheden og tryghed.

Kommunens praksis er, at de steder hvor uheldsstatistikken viser, at problemerne er størst, vægtes højere end lokaliteter med oplevelse af utryghed alene. Det skal ses med udgangspunkt i, at der ønskes en systematisering af hvor man kan få mest trafiksikkerhed og tryghed for de investerede midler. Det er vigtigt at der sigtes mod, at investeringer anvendes bedst muligt, således at så få trafikanter som muligt fremadrettet kommer til skade i trafikken på veje og stier i Hedensted Kommune.

Under afsnittet om de konkrete projekter (se her) er der en nærmere beskrivelse af de trafiktiltag der arbejdes med. I den sammenhæng skal det dog nævnes, at omfanget af forslag, der realiseres i de kommende år, afhænger af størrelsesordenen på de midler, der afsættes hertil på kommunens fremtidige budgetter.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk