Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Drift

drift og vedligeholdelse af vejnettet

Der vil fortsat være fokus på drift og vedligeholdelse af vejnettet. Det omhandler f.eks. fokus på ujævne / nedbrudte belægninger, rabatternes tilstand, faste genstande, dårlige oversigtsforhold, afmærkning af vejkurver og i kryds mm.

I den forbindelse vil indkomne borgerhenvendelser omkring driftsspørgsmål medtages i den daglige drift af vejnettet samt i den løbende planlægning og udvikling af driftsrutinerne, så man kan undgå for mange steder med dårlig belægning som på foto.

 

 

Giv et praj! Kommunen opfordrer borgerne til at henvende sig om ødelagte vejskilte, huller i vejen, manglende kantpæle, fejlmelding ved gadelys mv., når du alligevel er på farten.

I den forbindelse er der muligt at komme med konkrete henvendelse via følgende links.

Anmeldelse af driftsproblemer

Fejlmelding af gadelys

 

 

Driftproblem

Husk endvidere at borgerhenvendelser om trafiksikkerhed kan foretages via borgermodul. Her samler kommunen løbende op i forhold til udpegning af problemsteder.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk