Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Ulykkeoversigt

registrerede trafikulykker på veje i hedensted kommune 2008-2012

Skolevejsanalyse - kortlægning af trafikforhold på veje og stier i skolernes nærområde

Til kortlægning af de lokale skoleveje og oplevede problemer i skolernes nærområder er der gennemført en skolevejsanalyse på alle kommune- og friskoler i maj 2013.

De lokaliteter, der blev gennemgået og registreret i forbindelse med skolebesigtigelserne ses her. I bilag kan der endvidere hentes faktaark for hver skole.

Besigtigelse - kortlægning af problemer og mulige løsningsforslag

De lokaliteter på vejnettet, der arbejdes mere med ud fra kortlægning af de registrerede trafikuheld for perioden 2008–2012, vurdering af skolernes nærområder og involvering af borgerne er samlet i en bruttoliste og et projektkatalog. Konkret placering af projekter i kataloget fremgår af følgende oversigtskort (grønne prikker).

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk