Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Stedfæstelse

Stedfæstelse af trafikuheld

Stedfæstelse

Der er foretaget en geografisk kortlægning af de registrerede trafikuheld på vejnettet i Hedensted Kommune fra 2008-2012. Der fokuseres på trafikuheld på kommuneveje. Trafikuheld sket på statsveje håndteres overordnet af Vejdirektoratet.

Kortlægningen af trafikuheld er foretaget med udgangspunkt i de politiregistrerede trafikuheld.

Registrerede trafikuheld fra 2003 til 2012 på kommuneveje i Hedensted Kommune er vist i søjlediagrammet fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstra uheld.

Typer af trafikuheld

Trafikuheld er opdelt i følgende 3 typer:

  • Personskadeuheld er trafikuheld, hvor en eller flere personer kommer til skade eller bliver dræbt.

  • Materielskadeuheld er trafikuheld, hvor der udelukkende er sket materielskade.

  • Ekstra uheld er små materielskadeuheld (f.eks. parkeringsuheld). De registreres, men der laves ikke yderligere politimæssig efterforskning og rapportskrivning.

uheldsudvikling

Fra 2003 til 2011 lå det samlede antal trafikuheld på kommuneveje i Hedensted Kommune mellem 100 og 125 trafikuheld, med et enkelt større udsving i 2008, hvor der blev registreret 151 trafikuheld. I 2012 var der et markant fald til godt 80 trafikuheld fordelt på 21 personskadeuheld, 42 materielskadeuheld og 20 ekstra uheld.

Antallet af trafikuheld som er registreret på alle veje i Hedensted Kommune svinger mellem 150 og 200 trafikuheld om året. Der er især en del flere ekstra uheld når man tager alle veje med i analysen. Det kan f.eks. være bagendekollisioner ved køkørsel på motorvej, som har medført til mindre materielskade.

            Trafikuheld som er registreret på kommuneveje                           Trafikuheld som er registreret på alle veje

 

Hertil skal det nævnes, at de politiregistrerede trafikuheld, der er basis for trafiksikkerhedsarbejdet, desværre kun dækker over en del af de uheld, der faktisk forekommer på vejene, se mere på følgende side. Lokaliteter for de registrerede trafikuheld i Hedensted Kommune kan ses på følgende side.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk