Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Spiritus

tema - Trafikuheld med spiritus involveret

”Klassisk” problem

Trafikuheld, hvor der er spiritus involveret er et ”klassisk” problem i forhold til forbedring af trafiksikkerhed på vejene.

Gennem intens oplysning, kontrol og sanktioner er det på landsplan lykkedes at få reduceret andelen af spiritusuheld markant over de sidste 30 år.
 
I Hedensted Kommune er det 15% af alle trafikuheld, hvor spritkørsel var en medvirkende faktor (122 af 836 uheld). Det er betydeligt under gennemsnittet på landsplan.

Hedensted Kommune vil gennem kampagner og oplysning arbejde for, at denne andel holdes på det lave niveau eller endda reduceres. Dette skal ske primært i samarbejde med politiet samt ved virksomheds- og ungdomspolitikker.

uheld med spiritus

Af 836 trafikuheld i Hedensted Kommune er 122 med sprit (15%). Af 255 personskader har der været spiritus i førerens blod ved 63 (25%).

30% af de dræbte i trafikuheld i Hedensted Kommune er sket i spiritusuheld (8 af 27 dræbte).

De mandlige trafikanter udgør hovedparten af alle spiritusuheld (108 af 122 = 89%).

29 af de 122 trafikuheld (24%) med spiritus er sket med unge førere mellem 18 og 24 år.

Endvidere er 24% af spiritusuheldene sket fredag og lørdag nat (29 af 122).
 
Eneuheld udgør 58% (71 af 122). Heraf er de 73% (52 af 71) sket på veje uden for byzone.

Fakta om spiritus

Det påpeges i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, at ingen anden enkeltfaktor som alkohol kan medvirke til at øge risikoen for at der indtræffer et trafikuheld:

• Ved en promille på 0,5-0,8 er det en faktor 2-3.
• Ved en promille på 0,8-1,2 er det en faktor 4-10.
• Ved en promille over 1,2 er det over 100 gange.

Fokus på udvalgte lokaliteter

I forbindelse med kampagneaktiviteter om spiritus vil kommunen vurdere, om der særlige lokaliteter, der skal fokuseres på med lokale og målrettede kampagner.

F.eks. viste gennemførte strækningsanalyser fra 2011 (se bilag), at der er antydning af et problem med spirituskørsel i trafikuheld registreret på Vejlevej tæt ved Juelsminde. I 11 af 26 trafikuheld (42 %) som skete tæt ved Juelsminde i 10 årsperiode 2001 til 2010 var der nemlig spiritus påvirkede førere involveret.

Det antyder, at en lokal kampagne, som påvirker trafikanter i retning af mere opmærksomhed på risikoen ved kørsel i påvirket tilstand, med succes kan gennemføres målettet i Juelsmindeområdet.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk