Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Skjulte uheld

Skjulte trafikuheld skal frem i lyset, så de kan inddrages i trafiksikkerhedsarbejdet og forbedre datagrundlaget.

"Skjulte uheld" dækker over trafikuheld, der ikke kommer til politiets kendskab, og derfor ikke registreres blandt de øvrige politiregistrerede trafikuheld, der er basis for trafiksikkerhedsarbejdet.

En del af de skjulte trafikuheld omhandler eneuheld (trafikuheld, hvor kun ét køretøj og ingen øvrige trafikanter er involveret), trafikuheld med små materielskader og trafikuheld med mindre personskader, herunder især trafikuheld med lette trafikanter (cyklister/fodgængere) involveret.

I flere undersøgelser, hvor de politiregistrerede trafikuheld sammenlignes med registreringer på skadestuer (f.eks. i kommunerne på Fyn koblet med data fra Odense Universitets Hospital), har vist følgende tendens i forhold til hvor mange trafikuheld politiet i gennemsnit har kendskab til:

• 5 % af cyklistuheldene
• 20 % af de lettere tilskadekomne
• 50 % af de alvorlig tilskadekomne
• 100 % af de dræbte

Færdselssikkerhedskommissionen har fokus på denne problematik og foreslår i handlingsplan gældende fra 2013 og frem til 2020, at alle skadestuer skal føre detaljeret statistik, hver gang nogen kommer til skade i trafikken.

Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan kan downloades via følgende link.

Her kan der læses mere om ovenstående og en lang række andre fokusområder til mere trafiksikkerhed på de danske veje.

Ovenstående betragtninger, om at de politiregistrerede trafikuheld kun dækker over en del af de uheld der faktisk forekommer på vejene, medtages ved vurdering af resultaterne i gennemførte analyse af trafikuheld i Hedensted Kommune. Det vigtigt at orienterer om eventuelle "skjulte trafikuheld" ved brug af borgermodul

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk