Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Personskader

Trafikuheld med personskader

Definition af et personskadeuheld

Trafikuheld hvor en eller flere personer kommer til skade eller bliver dræbt.

Dræbt
Personer, der er døde som følge af trafikuheldet senest 30 dage efter uheldet. Førere, der er døde af blodprop eller lignende inden trafikuheldet, anses ikke som trafikdræbt.

Tilskadekomne
Personer, der har behov for lægelig behandling efter et trafikuheld. Mindre hudafskrabninger og lettere forstuvninger vil derfor normalt ikke regnes som tilskadekomst i politiets registreringer.

Alvorligt / lettere tilskadekomne
Alvorligt tilskadekomne er knoglebrud, læsioner, hjernerystelse eller lignende, mens personer med lettere skader betegnes som lettere tilskadekomne.

Udvikling i personskadeuheld

I nedenstående søjler ses personskadeantallet fra 2003 til 2012 for tydeligørelse af udvikling år til år.

Analysemæssige ses der på den seneste 5 årsperiode. I dette tilfælde fra 2008 til 2012.

I den periode er der registreret 255 tilskadekomne trafikanter på alle vejtyper i Hedensted Kommune, hvoraf de 207 er sket på kommuneveje (81%).

27 er trafikdræbte, heraf 15 på kommuneveje (56%). 133 er alvorligt tilskadekomne, heraf er de 114 sket på kommuneveje (86%). Der er 95 som er lettere tilskadekomne, heraf 78 på kommuneveje (82%).

Både alvorlige og lettere tilskadekomne er faldet fra 2008 til 2012. Der er især blevet færre registreringer af de lettere tilskadekomne, med et ekstremt lavt antal på kun 3 registrerede lettere tilskade i 2012

 

     Personskader i trafikuheld registreret på alle veje                 Personskader i trafikuheld registreret på kommuneveje

         

Hertil skal det nævnes at de politiregistrerede trafikuheld, der er basis for trafiksikkerhedsarbejdet, desværre kun dækker over en del af de uheld, der faktisk forekommer på vejene, se mere på følgende side. Lokalitet for de tilskadekomne trafikanter, der er registreret i Hedensted Kommune kan, ses på følgende side.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk