Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Fart på vejene

Fart på vejene

hastighedsniveau

Høj fart er et trafiksikkerhedsmæssigproblem, både hvad angår trafikuheld og oplevelse af tryghed.

Hedensted Kommune vil arbejde målbevidst for at sænke hastighedsniveauet på de kommunale veje. Prioritering af hastighedsproblemer og behov for tiltag foretages efter hvor stærkt der køres de enkelte steder.

Tiltag for fartdæmpning kan være en kombineret indsats af differentierede hastighedsgrænser og fysiske foranstaltninger samt kampagner og kontrol i tæt samarbejde med politiet.

Hastighedsmålinger

Problematikker med hastighed vurderes løbende ud fra hastighedsmålinger. For at finde frem til, hvor der faktisk køres for stærkt i Hedensted Kommune, bliver der lavet en lang række hastighedsmålinger på vejene via nedfræsede spoler på en række overordnede veje og via flytbart tælleudstyr.

Det flytbare udstyr anvendes til hastighedsmålinger som ofte foretages på baggrund af borgernes henvendelser, når de vurderer at der køres stærkt.

Se trafiktal og hastighedsmålinger på kommuneveje i Hedensted Kommune på følgende hjemmeside.

lavere fart effekt

Mange trafikanter har en idé om, at det ikke har den store betydning for trafiksikkerhed og uheldsrisiko at køre 5-10 km/t over tilladt hastighedsgrænse.

De mener, at de sagtens kan håndtere lidt højere hastigheder. Men uheldsstatistikkerne viser tydeligt, at det er en fejlvurdering fra trafikanternes side.

Graferne her viser en tydelig sammenhæng mellem hastighed og alvorligheden ved et trafikuheld.

Det er henholdsvis risikoen for at blive dræbt som fodgænger ved påkørsel af en personbil, hvor det fremgår at der er mere end 90% sandsynlighed for at fodgængeren overlever ved 30 km/t, mens den er under 10% ved 70 km/t.

Endvidere ses sammenhæng mellem fart og alvorligheden ved trafikuheld, hvor effekten ved et fald på 5 % i gennemsnitsfart er vist.

 

 Differentiering af hastighedsgrænser

Hastighedsplanlægning handler om at udforme vejnettet, således at hastighedsniveauet er passende på vejstrækninger og i kryds. Differentiering af fartgrænsen anvendes ofte i farlige vejkryds, i forbindelse med skarpe sving, på strækninger forbi skoler og på steder, hvor der er mange bløde trafikanter. Endvidere har det fundet indpas i planlægningen, at der etableres deciderede zoneområder med fartgrænse på 30/40 km/t. Her skal hastighedsplanlægning benyttes i forhold til at "regulere" trafikanternes hastighed under størst mulig hensyntagen til mere trafiksikkerhed og god fremkommelighed.

Respekt for skiltet hastighed

Når der skal laves forbedringer af trafiksikkerhed er fokus på hastighedsniveau en af de vigtigste parametre der kan justeres på. I den forbindelse er det vigtígt, at den skiltede hastighed forstås og herved bedre respekteres af trafikanterne. Ændringer i hastighedsgrænser skal derfor give en klar mening for trafikanterne. Fx. ved skiltning med en lavere hastighed forbi en skole, igennem en stednavne by (såkaldt "blå" by), ved et farligt vejkryds eller i områder, hvor der er etableret bump eller lignende foranstaltninger. Eller endda en smule højere hastighedsgrænse i byer, på steder hvor de bløde trafikanter i forvejen er adskilt fra trafikanterne, med dertilhørende sikre krydsninger eller på vejstrækninger, der er helt eller delvis facadeløse.

Høj fart i politirapport

Af de politiregistrerede trafikuheld er det vanskeligt at vurdere, hvor mange af trafikuheldene, der er sket med høj fart som direkte uheldsfaktor. I politirapporten er der ofte et skøn af trafikanternes hastighed. Et skøn som er baseret på egne og vidners udsagn samt en vurdering af farten ud fra uheldet og konsekvenserne heraf. Det vurderes, at hastighed oplyst i politirapporterne generelt er skønnet lavt. Når skønnet baseres på en respons fra de involverede trafikanter, vil de have tendens til at undervurdere egen hastighed.

Hastigheden er i mange tilfælde ikke oplyst, f.eks. i eneuheld eller ved flugtbilister. I flere tilfælde kan teksten i uheldsrapporten antyde høj fart (f.eks.: bilen rullede rundt og endte ude på en mark), uden at der er angivet en fart. Det vurderes, at der er tale om høj fart, når den skønnede hastighed er lig eller over hastighedsgrænsen på uheldslokaliteten. Erfaringsmæssigt er det en brugbar målestok for angivelse af hastighedsuheld, sammenlignet med andre studier foretaget af uheld og hastighed.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk