Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Bløde trafikanter

Tema - Trafikulykker med lette trafikanter      

Alle bør tilskyndes til at benytte cykel, særligt børn og ældre. Hedensted Kommune arbejder herudfra på fastholdelse og forbedring af forholdene for de bløde trafikanter.

Hedensted Kommune arbejder med en stistrategi med udgangspunkt i, at det lokale engagement er drivkraften for udvikling af stier (se her).

Lette eller bløde trafikanter (fodgængere, cyklister og knallertførere) er i sagens natur sårbare hvis de involveres i trafikuheld. Det er vigtigt at vurdere uheldstendenser i trafikantgrupperne samt de lokaliteter, hvor der er registreret trafikuheld.
 
Totalt er 73 af de 255 personskader (29%), der er registreret på vejnettet i Hedensted Kommune, med bløde trafikanter involveret. Herunder ses resultatet af en nærmere analyse af trafikuheldene med bløde trafikanter opdelt på hhv. cyklister, knallertførere og fodgængere. På uheldsoversigten er det muligt at se lokaliteter hvor bløde trafikanter er involveret.

Cyklister (10% af personskaderne, 26 af 255)

Der er ikke registreret personskadeuheld for den typiske ulykkessituation med højresving, hvor en trafikant overser en ligeud kørende cyklist (der er registreret 4 af denne type uheld uden personskade). Dette hænger sammen med at Hedensted Kommune ikke har en decideret stor by med flere signalanlæg. Det er ofte i den forbindelse, nævnte uheldstype forekommer. Et problem i Hedensted Kommune med cyklister involveret er hvor cyklisten påkøres bagfra (7 af 26 = 27%).

Aldersmæssigt er 50% af de tilskadekomne cyklister fra 45 år til 64 år (13 af de 26).

Der er ikke registreret tilskadekomne cyklister i alderen fra 18 år til 34 år.

42% af de tilskadekomne cyklister er kommet til skade i trafikuheld i byerne.

55% af cyklistuheldene i byområder er sket i forbindelse med kryds/rundkørsel.

Knallertførere (11% af personskaderne, 28 af 255)

Der er ligeledes ikke registreret personskadeulykker for den typiske ulykkessituation med højresving, hvor en trafikant overser en ligeud kørende knallert.

18 % af personskaderne er frontalkollisioner.

Aldersmæssigt er 36% af de tilskadekomne under 20 år (10 af de 28).

29% (8 af 28) af de tilskadekomne knallertførere er med spiritus i blodet.

67 % af alle tilskadekomne på knallert er i byerne, hvoraf 58 % er sket i kryds.

Fodgængere (7% af personskaderne, 19 af 255)

5 dræbte fodgængere (19% af alle de dræbte).

Aldersmæssigt er 42% (8 af 19) af de tilskadekomne fodgængere 55 år eller derover.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk