Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart Analyse trafikuheld 2008-2012

Analyse af de registrerede trafikuheld i 5 års perioden 2008-2012.

Her er hovedresultaterne fra uheldsanalysen af de registrerede trafikuheld i Hedensted Kommune fra år 2008 til år 2012.

Uheldsudvikling

Der er registreret 836 trafikuheld på vejnettet i Hedensted Kommune, heraf 576 trafikuheld på det kommunale vejnet (69%).

I hver fjerde trafikuheld er der sket personskade (194 trafikuheld), heraf 161 personskadeuheld på kommuneveje (83%).

De 194 personskadeuheld har resulteret i 255 personskader, heraf 207 på kommuneveje (81%).

27 er trafikdræbte, heraf 15 på kommuneveje (56%). Der er 133 alvorligt tilskadekomne, heraf 114 på kommuneveje (86%) og 95 lettere tilskadekomne, heraf 78 på kommuneveje (82%).

Personskadeuheld

45% af alle personskader (114 af 255) er sket i eneuheld (66 personskader = 26%) eller mødeuheld (48 personskader = 19%).

Registreret 27 trafikdræbte fra 2008 til 2012. Heraf er de 44 %, svarende til 12 dræbte, i forbindelse med mødeuheld (7 af 27) eller eneuheld (5 af 27).

17 % af de dræbte eller tilskadekomne er forulykket i juli måned. For juni og juli er det tilsammen 27 %.

De politiregistrerede trafikuheld kan ses på følgende uheldskort opdelt på uhelds- og personskadetyper. Desuden er det muligt at se, hvor bløde trafikanter er involveret i trafikuheld i Hedensted Kommune.

 

Temaer i Hedensted

Trafikuheld med bløde trafikanter (fodgængere, cyklister og knallertførere) involveret, samt trafikuheld hvor der er spiritus involveret er analyseret separat.

De 2 temaer er udvalgt i henhold til, at de erfaringsmæssigt udgør en stor andel af de registrerede trafikuheld.

Se mere ved brug af de fremhævede links.

 

 

Eneuheld (Trafikuheld hvor kun en trafikant er involveret)

Af alle trafikuheld er de 32 % (270 af 836) eneuheld.

26% af eneuheldene (71 af 270) involverede spiritus.

74% af eneuheldene (199 af 270) sker uden for byerne.

46% af alle eneuheldene er sket i mørke eller tusmørke.

Endelig er 82% af eneuhedene sket i kurver (54 = 20%) eller på lige strækninger (168 = 62%).

Unge trafikanter (18-24 årige)

Der er 173 trafikuheld med unge trafikanter fra 18 til 24 år, svarende til 21% af trafikuheldene i Hedensted Kommune.

35% (60 af 173) af trafikuheldene med unge trafikanter er sket i forbindelse med eneuheld.

42 af de 194 personskadeulykker (22%) med er unge trafikanter fra 18 til 24 år.

Af de 42 personskadeuheld med unge trafikanter er der 81% mænd (34 af 42).

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk