Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Projekter Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision

Der vil blive gennemført trafiksikkerhedsrevision på relevante projekter. Det gælder for eksempel ved større projekter eller projekter, der omfatter komplekse trafikale problemstillinger.

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk gennemgang af vejprojektet og en uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojektet set fra en trafiksikkerhedsmæssig synsvinkel.

Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt inden de anlægges. Det skal sikre, at vejanlægget lever op til den nyeste sikkerhedsviden.

I en trafiksikkerhedsrevision vurderes og optimeres et trafikprojektets trafiksikkerhedsmæssige kvalitet ud fra nyeste trafiksikkerhedsviden og erfaring med sikker vejudformning og trafikantadfærd.

En trafiksikkerhedsrevisionen skal foretages under hensyntagen til alle trafikantgrupper. Det er vigtigt at alle uhensigtsmæssige løsninger afdækkes for alternative løsningsforslag.

F.eks. ved realisering af rundkørsler har Hedensted Kommune anvendt trafiksikkerhedsrevision for kvalitetssikring af projektet af en uvildig revisor.

Trafiksikkerhedsrevision er bredt anvendelig. I den forbindelse kan det ofte betale sig at sikre den trafiksikkerhedsmæssige kvalitet af andre typer projekter end deciderede nyanlæg og ombygninger.

Trafiksikkerhedsrevision kan med fordel udføres flere gange i forbindelse med et projektforløb.

I forhold til dette er trafiksikkerhedsrevisions modellen trinopdelt. Den tager udgangspunkt i de almindelige planlægningsfaser, projekterings- og udførelsesfaser samt efterfølgende overvågning af trafikanlæg, fx. i form af strækningsgennemgang.

Effekt ved trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision er et effektivt virkemiddel til at reducere antallet af uheld i Danmark. En evaluering fra 2013 med det formål at undersøge, om det stadig giver god mening at bruge tid og ressourcer på trafiksikkerhedsrevisioner i Danmark. Konklusionen er, at der er fundet et samlet benefit-cost forhold på 1,25 og en samlet uheldsbesparelse på 2,2 personskadeuheld pr. år. Den alt dominerende holdning blandt bygherrer og projekterende er, at trafiksikkerhedsrevision forbedrer projekterne, og der er generelt stor tilfredshed med de revisioner, der bliver udført. En trafiksikkerhedsrevision udføres af en revisor, som har gennemført den påkrævede uddannelse. Det er muligt at hente evalueringsrapporten på Vejdirektoratet´s hjemmeside.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk