Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Projekter Cykelstier

Cykelstier

Hedensted Kommune har i dag et omfattende stine, hvor det overordnede cykelstinet består af stier langs med de større veje samt en række stier i eget tracé. Men ikke alle steder er der den nødvendige sammenhæng i stinettet, herunder ikke mindst set i forhold til kobling mellem byer og skoler. Dette skyldes blandt andet, at det nuværende stinet tildels er opbygget primært ud fra behovet i de 3 tidligere kommuner (Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde). Behovet for udbygning af cykelstier eller etablering af andre cykelfaciliteter bør belyses i en cykelhandlingsplan for hele kommunen.

Visionen om et stinet, der forbinder boliger, skoler, idrætsfaciliteter, virksomheder og butiksområder og samtidig øger adgangen til friluftslivet og kommunens natur- og landskabsoplevelser, har udmøntet sig i kommunens stistrategi. Med tiden skal stinettet udvikles til en integreret del af infrastrukturen i Hedensted Kommune og fremme trafiksikkerheden og sundheden for de bløde trafikanter og bidrage til at gøre bosætning og turisme mere attraktiv. Hensigten er, at stier skal kunne opfylde flere forskellige behov og tjene flere forskellige formål på en gang. Gennem en digital kortlægning af kommunens stier, kan der skabes forudsætning for at planlægge for et sammenhængende stisystem i kommunen, som på længere sigt kan virkeliggøre visionen bag stistrategien.

Kommunens stistrategi forudsætter, at det lokale engagement er drivkraften for udvikling af stier. Kommunen vil understøtte det lokale engagement med inspiration og vejledning, samt arbejde med lokale stiønsker for at optimere stiforslagene og for finansieringen af stier primært via aktuelle, mulige eksterne tilskudsmidler.

Prioriteringen af cykelfaciliteter afhænger af forskellige faktorer som vejens udformning og bredde, antal køretøjer, hvor mange cyklister der vil benytte en eventuel cykelsti samt hvilke cyklistgrupper, der vil få glæde af enten en cykelbane, cykelsti (evt. i eget tracé) eller bred kantbane. Herunder indgår betragtning af behov i forhold til vejstrækninger i åbent land og byområder, tilknytning med skoler og turisme mm.

Hvis man vurderer, at der er behov for cykelfaciliteter på en konkret lokalitet kan der hentes inspiration i nedenstående idékatalog. Det indeholder blandt meget andet en oversigt med, hvilken type cykelforanstaltning, der anbefales på forskellige vejstrækninger i åbent land og byområder set i forhold til hastighedsgrænse og trafiktal.

Idékatalog for cykeltrafik ‘12

Hvis det findes, så findes det her!

Det er uanset om du leder efter inspiration og information om cykelparkering, cykelturisme, cykelplannere, cykelkampagner eller cykelsundhed. Idékataloget er en manual, hvor landets førende eksperter har samlet deres viden. Samtidig er det et inspirationskatalog, der peger fremad. Den danske cykelambassade – Cycling Embassy of Denmark – står som udgiver af idékataloget, der er støttet af den statslige cykelpulje.

Udover Cyklistforbundet har bl.a. rådgivningsvirksomheden COWI, virksomheden Veksø A/S (der leverer moderne design og tekniske løsninger på bl.a. cykelområdet), Aros Kommunikation A/S og en række danske kommuner deltaget som partnere i projektet. Læs mere i følgende link til online rapport: Idekatalog for cykeltrafik.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk