Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Projekter Besigtigelse

Besigtigelse

Ud fra den gennemførte kortlægning af de registrerede trafikuheld for perioden 2008–2012, vurdering af skolernes nærområder samt workshops med lokalråd, de løbende indkomne borgerhenvendelser samt nye borgermarkeringer i det internetbaseret borgermodul blev der udpeget knap 60 lokaliteter på vejnettet til nærmere besigtigelse af problem og løsning.

Ved besigtigelsen er de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og trafikale forhold ved lokaliteterne vurderet af repræsentanter fra Teknisk Afdeling i Hedensted Kommune sammen med en trafiksikkerhedskonsulent. Der er set på uheldsbilledet, hastighed og andre fysiske forhold ved den enkelte lokalitet.

Trafiksikkerhedsproblemerne blev vurderet, og mulige trafiktekniske ændringer til forbedring blev drøftet. Flere steder blev der konstateret trafiksikkerhedsmæssige problemer med oplagte trafiktiltag til forbedring. Omfanget ved problemerne er dog samtidig noget varierende. På en række lokaliteter kan problemet løses eller forbedres med billige og enkle midler, mens der andre steder er brug for større/dyrere løsninger.

En del steder (herunder ikke mindst i skolernes nærområder) er der tale om forbedring af oversigt, vejafmærkning og skiltning, som ofte er vurderet som mindre justeringer og tilretninger, der indarbejdes i den daglige drift. Herunder ses 3 af de besigtigede lokaliteter og på nedenstående oversigtskort er hele ruten vist.

Problemsted Øster Ringgade  

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk