Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Forside Trafiksikkerhedsplan

Prioritering af trafiksikkerhed er et langsigtet arbejde. Arbejdet med trafiksikkerhed foregår på mange niveauer og via mange initiativer og indsatsområder.

Hedensted Kommune arbejder målrettet for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vejnet. Det sker blandt andet ved at sætte stor fokus på at forebygge og reducere antallet af trafikuheld samt forbedring af trygheden, ikke mindst i skolernes nærområder.

Trafiksikkerhedsplanen er grundlag for en samlet handlingsplan for indsats og investering i trafiksikkerhed over de kommende år, så antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikuheld på vejnettet kan mindskes, samtidig med at det bliver mere trygt at færdes på vejene i kommunen.

Projektlisten ses som en investering på det tekniske område, der på længere sigt sparer kommunen for betydelige udgifter indenfor det sundhedsmæssige og sociale område.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder:
* Målsætning & Temaer
* Ulykker & Fart
* Virkemidler & Projekter
* Problemsteder & Prioritering
* Skoler & Borgerinvolvering

Der er gennemført en kortlægning og analyse af trafikuheld og hastighedsmålinger samt vurdering af de nære skoleveje i tæt samspil med folkeskoler og privatskoler i kommunen via møder og besigtigelser.

Endvidere har der været involvering af borgere via workshops med lokalråd og et internetbaseret borgermodul med mulighed for at komme med supplerende utryghedslokaliteter og eventuelle forslag til løsninger.

På foto ses et trafikprojekt fra 2013 til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed i kryds tæt ved Løsning Skole. Der er skolepatrulje i fodgængerfeltet.

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk