Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Forside Temaer

Temaer

En effektfuld indsats tager udgangspunkt i de reelle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.

I den forbindelse henter Hedensted Kommune inspiration i Færdselssikkerhedskommissionens arbejde med trafiksikkerhed. Den nyeste handlingsplan er gældende frem til 2020.

Her er der foreslået en række indsatser som bør være fokusområder ved trafiksikkerhedsarbejdet rundt om i de danske kommuner.

Hovedindsatserne falder på 10 fokusområder (se oversigt) opdelt efter konstaterede uheldsproblemer og relation til trafikantgrupper, uheldstyper eller hyppigt forekommende uheldsfaktorer.

For hvert af fokusområderne foreslås en række specifikke tiltag. Tiltagene er valgt ud fra forventede evne til at forhindre trafikuheld af den pågældende art eller formindske personskadernes omfang.

Handlingsplanen angiver en række tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden. Tiltagene vil hver for sig kunne bidrage til bedre trafiksikkerhed, men det er i samspillet mellem tiltagene, at de bedste resultater for færre trafikuheld og personskader opnås.

Handlingsplanen tager sigte på at reducere antallet af trafikuheld og har et særligt fokus på trafikuheld, hvor personer kommer til skade eller bliver dræbt. Fokus er på de sikkerhedsmæssige tiltag, men ofte sker der en sammenblandning af trafiksikkerhed og oplevelsen af tryghed, fremkommelighed og komfort.

Mange af de opstillede trafiktiltag i Hedensted Kommune nævnes som trafiksikre, men retter sig mod problemer med eksempelvis skoleveje.

Et tiltag, som forbedrer trafiksikkerhed, kan have positiv eller negativ indflydelse på tryghed og/eller fremkommelighed. I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan poienteres, at det er vigtigt at informere trafikanterne om sikkerhedsbaggrunden for foretagne ændringer. Herved opnås en større accept blandt trafikanterne. Nye trafiksikkerhedstiltag i Hedensted Kommune vil foregå sideløbende med information til trafikanterne om den sikkerhedsmæssige effekt.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk