Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Forside Målsætning

målsætning personskader i 2020

Hedensted Kommunes overordnede målsætning er at der hvert år skal være et tydeligt fald i antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.

I søjlediagrammet ses personskader i trafikuheld på kommuneveje opdelt i dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne samt målsætningen illustreret som en rød linje.

Antallet af dræbte trafikanter pr. år på de kommunale veje er lavt. Der er 20-30 der kommer alvorligt til skade hvert år, mens antallet af lettere tilskadekomne er meget varierende fra år til år.

Målsætningen svarer til at antallet af dræbte og tilskadekomne er reduceret med mindst 50% i 2020 i forhold til tallene for år 2009-2011 (jf. målsætning i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020).

Her er der et ønske om en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallene i 2010. I Hedensted Kommune er det valgt at tage udgangspunkt i gennemsnit tal over 3 år, da udsvingene er mere markante på kommuneniveau i forhold til landstal.

Målet er en reduktion fra 38 personskader til max. 19 personskader på kommuneveje i 2020.

Udvikling af trafikuheld siden 2007 (tidligere trafiksikkerhedsplan)

På søjlediagrammet er udviklingen i trafikuheld medtaget tilbage fra 2007 selvom målsætningen tager udgangspunkt i gennemsnit fra år 2009 - år 2011. Det er fra det tidspunkt, hvor den tidligere trafiksikkerhedsplan er udarbejdet og hvorfra der er gennemført en række konkrete tiltag. Udviklingen som fremgår af grafen antyder, at fokus på trafiksikkerhedsarbejdet har haft en medvirkende positiv indflydelse på opnåelse af færre tilskadekomne trafikanter ved trafikuheld i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk