Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Forside Hensigtserklæring

Hensigtserklæring om hastighedsniveau

byområder (VEJKLASSE 4)

På lokalveje i byområder (vejklasse 4), hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 10% over hastighedsgrænsen vil det blive vurderet, om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulerende trafiktiltag.

Såfremt 85 %-fraktilhastilheden ligger mere end 20% over hastighedsgrænsen vil der blive etableret hastighedsdæmpning eller anden regulering.

By- og landområder (VEJKLASSE 1,2 og 3)

For trafikveje i byområder og veje i landområder (vejklasse 1,2 og 3), hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet (i samråd med politiet), om der skal etableres en eller anden form for regulerende trafiktiltag.

Definition af 85%-fraktilhastigheden.

85 %-fraktilhastigheden svarer til den hastighed, der overskrides af 15 % af trafikanterne i trafiktællingen.

På følgende hjemmeside ses gennemførte hastighedsmålinger i Hedensted Kommune. De enkelte kommuneveje i kommunen er opdelt i følgende vejklasser.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk