Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Forside

Trafiksikkerhedsplan 2013-17

Hedensted Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2013-17 er godkendt af Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. december 2013 og endeligt behandlet af Hedensted Byråd på det afsluttende byrådsmøde i 2013. Teknik- og Miljøudvalget har en forventning om, at trafiksikkerhedsplanen integreres i det fremtidige politiske arbejde. Kommunen vil løbende informerer om status på trafiksikkerhedsarbejdet i forhold til konkrete trafikprojekter og kampagneaktiviteter. Se mere på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Fokus på trafiksikkerhed og tryghed

Hedensted Kommune har med trafiksikkerhedsplan 2013-17 udpeget en række lokaliteter til forbedring af trafiksikkerheden og tryghed over de kommende år. Der er udarbejdet en samlet bruttoliste som er udgangspunkt for indsatsten til mere sikkerhed.

Udpegning af trafikprojekter

Hedensted Kommune har fået stor opbakning fra borgerne ved udpegning af problemlokaliteter. Det er sket via møder med alle folke- og friskoler, workshop med lokalråd og via borgerhenvendelser gennem et internetbaseret borgermodul.

Information om trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplanen udarbejdes i samarbejde med rådgiverfirmaet COWI. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Marianne Søgaard Jensen / René Knudsen, Teknik og Miljø ved Hedensted Kommune (Tlf.: 79755643 / 79755652) samt Martin Koue ved COWI A/S (tlf. 24696643).

Dynamisk hjemmeside

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet som en dynamisk hjemmeside. Der vil være løbende nyheder om trafiksikkerhedstiltag og andre aktiviteter her på forsiden. Uheldsbillede og borgerhenvendelser opdateres en gang årligt, så trafiksikkerhedsarbejdet holdes ajour. Kommunens teknikere vurderer herudfra, om der skal foretages en justering af eksisterende projektlokaliteter eller om der er nye projekter som skal indgå i bruttolisten, med forslag til en prioritering. Teknik- og Miljøudvalget foretager den endelige prioritering af projekter der skal udføres indenfor året, baseret på det budget der afsættes til formålet, samt eventuelle andre politiske hensyn.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk