Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Borger Udpeg steder

Hvis din henvendelse er om driftsproblemer (huller i vejen, ødelagte skilte, manglende kantpæle mm.) eller et problem med gadelys, så benyt følgende links.

Anmeldelse af driftsproblemer   Fejlmelding af gadelys

Drejer din henvendelse sig om udpegning af utrygge lokaliteter på vej- og stinettet, så kan der på kortet herunder angives et punkt eller en strækning (indtegning af en strækning afsluttes ved at dobbeltklikke). For hver udpegning er der en række valgmuligheder for problem og eventuel løsning (det er muligt at angive flere) samt supplerende bemærkninger. Der kan indtegnes nye lokaliteter ved at benytte knappen "Gem og tegn ny". Endvidere er det muligt at slette eventuelle fejlmarkeringer.

VIGTIGT: start med at Zoome ind til det sted, som ønskes udpeget som utrygt eller trafikfarligt!

Inden der startes op på en konkret markering (punkt eller strækning) er det vigtigt, at der zoomes ind på kortet i forhold til at lave indtegningen så præcis som muligt. Vær opmærksom på, at der under oversigtskortet er en "knapfunktion", som gør det muligt at skifte mellem kort og luftfoto som baggrund.

Hvis der afsluttes ved en fejl, kan der altid startes forfra med nye udpegninger.


Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk