Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Bilag Strækningsanalyser

Strækningsanalyser

Som led i de stadige bestræbelser på at forbedre trafiksikkerheden på vejnettet og fortsætte reduktion i ulykkesantal i Hedensted Kommune var der i forlængelse af den tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2007 øget fokus på gennemgang af strækninger. Kommunen besluttede at gennemføre strækningsanalyser på 3 af de større veje for kortlægning af trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og opstilling af mulige trafiktekniske tiltag.

Opgaven er gennemført i løbet af 2010/2011, hhv. på Hovedvejen fra Oens til Bredal via omfartsvejen ved Hedensted, på Vejlevej fra Stouby til Juelsminde og på Gludvej fra Brund til Juelsminde. Resultatet af strækningsanalyserne fremgår af denne rapport. Flere af løsningsforslagene er indarbejdet i den nye projektliste med trafiktiltag.

 hedensted_straekningsanalyser_2011__rapport_cowi.pdf (4.9 MB)

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk