Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Bilag Skolevejsanalyse

Skoleveje - kortlægning af trafikforhold i skolernes nærområde

Der er gennemført en skolevejsanalyse til kortlægning af de lokale skoleveje og oplevede problemer i skolernes nærområder. Skolevejsanalysen er gennemført på alle kommune- og friskoler i maj 2013. Der er foretaget en fælles besigtigelse med repræsentanter fra kommunen, rådgiver, skoleledelse, færdselskontaktlærere og evt. skolebestyrelse. Det har bidraget til, at Hedensted Kommune kan danne sig et samlet overblik af trafiksituation og problemer. De steder, der blev gennemgået og er nærmere registreret ved skolebesigtigelserne kan ses her. Registreringerne er samlet på faktaark om den enkelte skole og kan downloades på denne side.

Hedensted Øst

1. Hornsyld skole:  hornsyld.pdf
2. Skolen I Midten (SIM):  sim.pdf
3. Rårup skole:  raarup.pdf
4. Glud skole:  glud.pdf
5. As Friskole:  as.pdf
6. Juelsminde Skole:  juelsminde.pdf
7. Barrit skole:  barrit.pdf
8. Stouby skole:  stouby.pdf

Hedensted Midt

9. Løsning skole:  loesning.pdf
10. Stjernevejskolen:  stjernevej.pdf
11. Hedensted skole:  hedensted.pdf
12. Stenderup skole:  stenderup.pdf
13. Ølsted skole:  oelsted.pdf
14. Daugård skole:  daugaard.pdf
15. Vejlefjordskolen:  vejlefjord.pdf
16. Øster Snede skole:  oester_snede.pdf

Hedensted Vest

17. Tørring skole:  toerring.pdf
18. Langskov skole:  langskov.pdf
19. Lindved skole:  lindved.pdf
20. Bøgballe Friskole:  boegballe.pdf
21. Uldum skole:  uldum.pdf
22. Korning skole:  korning.pdf
23. Rask‐Mølle skole:  rask_moelle.pdf
24. Aale‐Hjortsvang skole:  aale.pdf

Faktaark for alle 24 skoler er samlet i følgende pdf-fil:  faktaark_skoleveje_hedensted.pdf (5.3 MB)

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk