Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Bilag Projektliste

Projektliste

Bruttoliste med fysiske forbedringer på vejnettet

Ud fra problemstillinger og hertil fremkomne løsningsforslag er der udvalgt en række lokaliteter, hvor Hedensted Kommune vil prioritere de til rådighedsværende midler til forbedring af trafiksikkerheden på vejene. Projekterne er prioriteret ved beregning af førsteårsforrentning, ved vurdering af de registrerede trafikuheld og tryghed.

Prioriteringen er opdelt på høj, middel og lav prioritet afhængig af førsteårsforrentning. Ved en række lokaliteter er det nævnt, at der skal laves en uddybende trafikanalyse / helhedsplan for at finde løsningsforslag. Projektlisten med prioritering kan hentes her:

 bruttoliste_prioriteret_projekter.pdf (127.2 KB)

Der er en nærmere beskrivelse af prioritering og et par eksempler i følgende fil:

 prioriteringsmodel_i_hedensted_kommune.pdf (91.5 KB)

Prioriteringsmodellen er desuden nærmere omtalt på følgende webside under Trafiksikkerhedsplan 2013-17.

Forslag til fysiske forbedringer "Projektkatalog"

Valg af løsninger og omfanget af projekter, som gennemføres, er betinget af det enkelte års anlægsbudget. En række af projekterne vil derfor ikke kunne finansieres alene gennem det beløb, der afsættes til trafiksikkerhed. For disse projekter vil det være nødvendigt at søge selvstændige midler for, at disse kan etableres. Endvidere skal projekterne behandles nærmere af politiet inden gennemførelse.

Af projektlisten er der udvalgt en række lokaliteter til en nærmere beskrivelse i et "projektkatalog". De er vist med grøn farve i listen, og er samlet i følgende katalog med "Forslag til fysiske forbedringer":

 projektkatalog_hedensted_tshp_201317.pdf (5.7 MB).

Lokaliteter i projektkataloget ses endvidere i følgende oversigt (grønne prikker). Man kan sorterer listen mellem registreringer fra skolevejsanalyse og problemsteder.

Mindre projekter i separat oversigt

En del af de trafiktiltag, der er fremkommet i forbindelse med trafiksikkerhedsarbejdet, er mindre projekter. De er samlet i en separat liste med henblik på at få en del af dem udført i løbet af 2014. En del forbedriger ved skolerne er der mindre tiltag med afmærkning og skiltning. Projektoversigt med mindre tiltag kan hentes her:

 mindre_projekter_i_hedensted_kommune.pdf (23.1 KB)

Realisering af trafiksikkerhedsprojekter fra bruttoliste

Hedensted Kommune vil forsøge at finde den nødvendig finansiering til de konkrete projekter i bruttolisten. I den forbindelse skal det nævnes, at de anførte anlægsoverslag er vurderet ud fra erfaringstal, men det er kun skønsmæssige priser, som vil afhænge meget af f.eks. materialevalg, lokale forudsætninger mv.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk