Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Bilag Borgerhenvendelser

Borgerhenvendelser

Borgerhenvendelser siden 2007

I forbindelse med den gennemførte besigtigelse af problemsteder i Hedensted Kommune er alle de "gamle" borgerhenvendelser siden 2007 vurderet.

Der er taget stilling til om der er gennemført konkrete trafiktiltag eller eventuelle andre justeringer (såsom cykelstier og vejombygninger), som har medvirket til at de ikke er relevante længere.

Herunder er der gennemført hastighedsmålinger ved en række lokaliteter i forhold til en vurdering af utryghed med hastighedsniveau.

Borgerhenvendelser via borgermodul

Under processen med udarbejdelse af denne trafiksikkerhedsplan har borgerne haft mulighed for at komme med henvendelser og kommentar til trafiksikkerheden på vejene i Hedensted Kommune.

Det er foregået via et borgermodul.

Der er indkommet knap 100 markeringer af utrygge lokaliteter som deslige er vendt i forbindelse med den gennemførte besigtigelse af problemsteder.

Borgerhenvendelser generelt

Der indkommer endvidere borgerhenvendelser om trafiksikkerhed fra de enkelte lokalområder i Hedensted Kommune.

Kommunen teknikere foretager løbende en vurdering af disse henvendelser i forhold til om det kan give anledning til nye problemstillinger, som bør indgå i det arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden.

Fortsat henvendelser om trafiksikkerhed via borgermodul

Hedensted Kommune opfordrer borgerne til stadigvæk at komme med henvendelser om trafiksikkerhed via borgermodullet.

En gang årligt (januar) gennemgås indberetningerne der er registeret i databasen fra det forgangne år. Kommunens teknikere foretager en vurdering af eventuel justering i eksisterende projektlokaliteter eller optagelse af nye på bruttolisten, med forslag til en prioritering. Miljø- og Teknikudvalget foretager med baggrund i dette forslag den endelige prioritering af projekter der skal udføres indenfor året, baseret på det budget der afsættes til formålet, samt eventuelle andre politiske hensyn.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk