Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Bilag

Bilag

I arbejdet med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan 2013-17 er der en del baggrundsmateriale, blandt andet i forbindelse med involvering af skolerne og lokalråd. Materiale herfra kan downloades i dette bilag sammen med de konkrete projekter der indgår som bruttoliste for de kommende års investeringer i trafiksikkerhed.

Projekliste

Skolevejsanalyse

Lokalrådsmøder

Strækningsanalyser

Borgerhenvendelser

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk