Du er her: Hjem Spildevandsplan Private anlæg

Private anlæg

I dette afsnit er beskrevet de aktuelle forhold omkring spildevandshåndtering ved ejendomme uden for kloakoplande (beliggende i det åbne land), private kloakoplande, små og større private renseanlæg samt afvanding af vejarealer.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk