Du er her: Hjem Spildevandsplan Offentlige anlæg Spildevandsstrategi Strategi for renseanlæg

Strategi for renseanlæg

Gennem de seneste år er der gennemført en fortsat centralisering af spildevandsrensningen, hvor flere små renseanlæg i kommunen er blevet nedlagt og spildevandet herfra ledt til større og nyere anlæg. Der er i dag 5 offentlige renseanlæg i kommunen.
Det største anlæg er Hedensted Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra 45.000 personer. Det mindste anlæg ligger i Korning og kan håndtere spildevandet fra 1.000 personer.

Hedensted Spildevand vil på sigt reducere antallet af renseanlæg fra 5 til 4 og eventuelt helt ned til 2 renseanlæg.

Det er tanken, at der i Hedensted Kommune på længere sigt er offentlige renseanlæg i Hedensted, Juelsminde og evt. Tørring og Åle. Dette betyder at renseanlægget i Korning og evt. i Tørring og Åle på sigt skal nedlægges. Når der foreligger en tidsplan for nedlæggelse af renseanlæg vil dette fremgå af spildevandsplanen.

Nedlæggelse af renseanlæg vil betyde et behov for separering af fællessystemer, etablering af nye transportledninger og pumpestationer, øget overvågning mv. Separatkloakering af Korning er påbegyndt som forberedelse til nedlæggelse af Korning renseanlæg.

I planperioden ønsker Hedensted Kommune, at der udarbejdes en plan for den fremtidige håndtering og rensning af spildevand i Hedensted Kommune. 

Renseanlæg og oplandsgrænser

 

 

Status for renseanlæggene er følgende

Juelsminde Renseanlæg  Anlæg med høj restlevetid (> 20 å)r og med udløb til robust recipient. Anlæg er fuldt belastet. 
Hedensted Renseanlæg Anlæg med høj restlevetid (> 20 år) og med udløb til robust recipient. Anlæg er 3/4 belastet.
Åle Renseanlæg Anlæg med høj restlevetid (> 20 år) og med udløb til mindre robust recipient. Anlæg er fuldt belastet. 
Tørring Renseanlæg  Anlæg med lav restlevetid (< 10 år) og med udløb til mindre robust recipient. Anlæg er fuldt belastet.
Korning Renseanlæg Anlæg med lav restlevetid (<10 år) og med udløb til mindre robust recipient. Anlæg er 1/2 belastet.

 

Her kan du læse mere om status og plan for de enkelt renseanlæg.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk