Du er her: Hjem Spildevandsplan Offentlige anlæg Renseanlæg Tørring renseanlæg

Tørring renseanlæg

Tørring Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Anlægget er opført i 1978 og udvidet med ekstra procestank og efterklaringstank i 1994.

Anlægget har en godkendt kapacitet på 6.000 PE, og har på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig belastning på ca. 6.500 PE. Hertil kommer ca. 1.500 PE fra håndtering af slam fra bundfældningstanke (i forbindelse med f.eks. septiktanke, nedsivningsanlæg og minirenseanlæg) via tømningsordningen.

Der modtages spildevand fra Tørring, Ølholm og Hesselballe.

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir m.m.).
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • 1 procestank (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor).
  • 2 efterklaringstanke (adskiller det rensede vand fra slammet).
  • Slammineraliseringsanlæg (afdræner og nedbryder slammet i jordbede).

Det rensede spildevand fra renseanlægget udledes til Gudenåen. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Plan

Såfremt anlægget tilføres yderligere belastning skal anlægget enten udbygges, eller det skal nedlægges og spildevandet pumpes til videre behandling andet sted.

Slammineraliseringsanlægget er i dag overbelastet. Derfor er det i de kommende år hensigten at gennemføre følgende:

Planlagte tiltag på renseanlægget:

  • Udbygning med mekanisk afvanding af slam. Alternativt skal anlægget nedlægges og spildevandet pumpes til videre behandling andet sted.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk