Du er her: Hjem Spildevandsplan Offentlige anlæg Kloaksystem Kloakeringsprincipper

Kloakeringsprincipper

Der arbejdes overordnet med tre forskellige kloakeringsprincipper i spildevandsplanen.

Fællessystem 

 

Separatsystem 

 

 Spildevandssystem

 

I et fælleskloakeret system løber spildevand og regnvand til samme kloakledning for at blive renset på et renseanlæg. I de ældre kloakerede områder fra før 1970'erne blev kloakanlæggene ofte etableret som fælleskloak.

De fælleskloakerede ledningsanlæg er dimensioneret til aflaste en del af vandet i kloaksystemet til det nærmeste vandløb, når der sket en fortynding af spildevandet. Dette sker for at reducere risikoen for, at vandet stuver op i kloaksystemet til kældre eller terræn. Men aflastningen er miljømæssigt ikke en god løsning. Et fællessystem er både miljømæssigt og oversvømmelsesmæssigt meget sårbart overfor kraftige regnbyger og fremtidige klimaændringer

   

I de sidste 30-40 år er mange kloakanlæg blevet lavet som separatsystem. Ved separatkloakering løber spildevandet og regnvandet i hver sin ledning (kaldet 2 strenget kloaksystem). Spildevandet ledes til renseanlægget, mens regnvandet afledes til den nærmeste vandløb - eventuelt efter en mindre rensning og forsinkelse i et regnvandsbassin.

Separatsystemet har den fordel, at den reducerer risikoen for kælderoversømmelser ved kraftige regnskyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da der ikke kan ske aflastning af opblandet spildevand.

   

Ud over separatsystem er der også lavet en del spildevandskloakering. Ved denne metode er det kun spildevandet fra en ejendom, der ledes til kloaksystemet. Borgeren sørger selv for at håndtere regnvandet inde på sin egen grund. Det sker typisk ved at lede regnvandet til en nedgravet faskine eller til et regnvandsanlæg.

Spildevandssystemet har den fordel, at der ikke er risiko for kælderovømmelser ved kraftige regnskyl, og det er miljømæssigt en god løsning, da regnvandet bliver i nærområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk