Du er her: Hjem Spildevandsplan Offentlige anlæg

Offentlige anlæg

Ca. 80% af alle ejendomme i Hedensted Kommune afleder deres spildevand til Hedensted Spildevand. Spildevandet renses på et af de 5 renseanlæg i Hedensted Kommune.

I dette afsnit er beskrevet de aktuelle forhold vedrørende kloaksystemet og renseanlæggene samt de næste 5 års forventede tiltag.

Hedensted renseanlæg

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk