Du er her: Hjem Spildevandsplan Miljø & Klima

Miljø og Klima

Spildevandsplanen indgår i planhierarkiet, der sikrer at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende.

I det følgende er beskrevet lov- og planlægningsgrundlag for spildevandsplanen.

Derudover fokuseres specielt på klimatilpasning og vandmiljø.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk