Du er her: Hjem Spildevandsplan Administrationspraksis Offentlige kloakanlæg på privat areal

Offentlige kloakanlæg på privat areal

I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande, kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer. Generelt gælder det, at offentlige ledningsanlæg etableret udenfor offentligt vejareal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Grundejere, der berøres af ovennævnte og som pålægges servitut, kontaktes under detailprojekteringen.
Det søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og Hedensted Spidlevand. Alternativt gennemføres ekspropriation.

Deklaration af kloakanlæg

En deklaration vil blandt andet beskrive noget om:

Spildevandsplanen fastlægger primært de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter. Der er derfor i denne plan angivet omtrentlig placering af kommende nye anlæg. I det følgende er derfor medtaget de matrikler som forventes at kunne blive berørt. Det er dog ikke sikkert, at alle matriklerne bliver berørt. Det fulde omfang af en eventuel ekspropriation og arealafståelse fastlægges først i detailprojekteringsfasen.

Byrådet fastholder den tidligere trufne beslutning om ekspropriation på følgende matrikler:

Projekt Ejerlav Matrikler
Kloakseparering i Hedensted Nord og etablering af regnvandsbassin Remmerslund By, Hedensted 2n, 3l, 4d, 4f, 5a, 5bø, 6bt, 6bz, 6bæ, 6co, 6cp, 6cr, 6q, 9i, 10al, 10k, 10l, 10x, 10aa, 11bl, 11bn, 11bp, 11cd, 11dz, 11dæ, 11dø, 11ec, 11ef, 11fr, 11fy, 11g, 11gg, 11gh, 15h, 40, 7000a, 7000ae, 7000af, 7000f, 7000m, 7000n, 7000r, 7000u
Ll. Dalby By,      Hedensted 2b, 2bh, 2e, 2o, 3b, 3c, 4l, 5a, 5c, 7000b
Kloakseparering i Rask Mølle og etablering af regnvandsbassin Boring By,     Hvirring 11ab, 11b, 27a
Rask Hgd,     Hviring 21a, 21bs, 21bt, 21bu, 21bv, 21i, 21m, 2bs, 2bt, 2bz, 2ct, 2cu, 2cv, 2dg, 2ds, 2du, 2dæ, 2eg, 2eh, 2ei, 2ev, 2fb, 2go, 2gp, 2iv, 2ø
Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted Bottrup By, Ølsted 8a, 8z, 9c, 11v
Ølsted By, Ølsted 9a, 10h, 36
Kloakering af ejendomme i det åbne land Breth By, Barrit 19b, 19d, 19e, 34a, 34h, 34k, 34m, 34n, 3c, 3e, 3m, 4a, 5e, 5h, 5l, 5m, 6a, 6c
Bøgballe By, Ø. Snede 1e, 1f, 1y, 1ø, 5g, 6s, 7e, 7i, 9a
Daugård By, Daugård 12ar, 32g, 78ay, 78aæ, 78bc, 78bz, 89a
Gammelsole By, Ø. Snede 31, 55, 10c, 11f, 18a, 19a, 1a, 1c, 1g, 1h, 1i, 1o, 1s, 20b, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21g, 25a, 27a, 2b, 2h, 3a, 3g, 3h, 47b, 4d, 4f, 4h, 4k, 4m, 4n, 54b, 6e, 6m, 7c
Grejs By, Grejs 29c, 30b, 50a, 50b, 50e, 50f
Hedensted By, Hedensted 9mh, 9ml, 9ol, 9om, 9on, 9oo, 10bh, 10bt, 10bæ, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10el, 10er, 10et,10ex, 10k
Hjortsvang By, Linnerup 29a, 4a, 4o, 4p, 5a, 5g, 5h, 6a, 6g, 6k, 7b, 7g, 7h, 8a, 8v, 8x, 9x
Honum By, Linnerup 10g, 10i, 3a, 3i, 3k, 4a, 4c
Hostrup By, Stoby 18, 19, 20, 17a, 1a, 1c, 2a, 2n, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3n, 3o, 3r, 4a, 4c, 5a, 6a, 7a,7b
Ll. Dalby By, Hedensted 1a, 2ay, 2aæ, 2bh, 2c, 2d, 2o, 3b, 4a, 4f, 4k, 4m, 4q, 4r, 5a, 5c, 6
Løsning By, Løsning 1c, 1ft, 1l, 1m, 1n, 1q, 3c, 3q, 3t, 4o, 4s, 5x, 6c, 6d, 7p, 7q, 7s, 9f, 9g, 9i, 11c, 12al, 12ay, 12aæ, 12o, 12r, 12s, 16b, 16g, 17f, 19b, 19h, 25b, 25e, 25c, 29
Remmerslund By, Hedensted 10d, 10h, 17a, 17i, 17l, 17p, 18a, 18f, 27c
Sebberup By, Løsning 4d, 4i, 5o
Ulum By, Uldum 15m, 15n, 15o, 16l, 16m, 16r, 16s
Ulkær By, Sindbjerg 13, 22, 10a, 10b, 11b, 11g, 14i, 14m, 14o, 17a, 17b, 17d, 17e, 18c, 18d, 3a, 3c, 3f, 3g, 3h, 4a, 5a, 5e, 6a, 6b, 7a, 7b, 7d, 7e, 7h, 8c, 8d, 9a
V. Ørum By, Sindbjerg 1a, 1c, 3e, 3l, 4b, 6e, 6g, 7d, 7e, 7f, 8d, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n, 11a, 11b, 11e, 14b, 18, 19b, 20b, 26b, 26e, 28a, 36a, 45a, 45b, 45e
Ø. Snede By, Ø. Snede 1i, 1k, 4a, 5a, 6m
Ølholm By, Langskov 13b, 13k, 13l, 14b, 14t, 15x, 16d, 16g, 16h, 24c, 24d, 24l, 2a, 30b, 31c, 31f, 32c, 5f, 6b, 6h, 6p
Ølsted By, Ølsted 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1h, 1o, 5as, 5d, 5h, 6h, 9cs, 13b, 13d, 13t, 13z, 14a, 19c, 19f, 19g, 19h, 19k, 19n, 19p, 20a, 20m, 20n, 21k, 21l, 21o
Årup, Hedensted 1ch, 1cp, 1dc, 2d, 3ac, 3f, 4i

 

Byrådet vil med denne spildevandsplan træffe beslutning om ekspropriation med henblik på udførelse og drift af nye spildevandsanlæg på nedenstående matrikler.

Projekt Ejerlav Matrikler
Kloakseparering i Uldum og etablering af regnvandsbassiner Uldum By, Uldum 1u, 12g, 12q, 13b, 14ab, 15ab, 15bl, 15m, 15x, 16br, 17r, 27a, 79, 116, 143a, 158b, 7000f
Kloakering af ejendomme i det åbne land Rask Hgd. Hvirring 6b, 2bq
Boring By, Hvirring 7c, 8c, 9a, 21b, 21f, 28b
Grejs By, Grejs 29a, 29e, 29g
Honumskov, Hvirring 8d, 8f, 8b, 8e
Lindved By Sindbjerg 24d
Hedensted By, Hedensted 12ou
Honum By, Hvirring 2e, 2d, 2f, 7l, 7p, 6g, 7e
Løsning By, Løsning 8u, 8c
Ulkær By, Sindbjerg 14a
Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk