Du er her: Hjem Spildevandsplan Administrationspraksis Dimensionering af ledningsanlæg og bassiner

Dimensionering af ledningsanlæg og bassiner

Hedensted Spildevands kloakanlæg og anlæg der ønskes overdraget til Hedensted Spildevand skal dimensioners i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra spildevandskomiteen, dvs. skrift 27, 28, 29 og 30 og eventuelle senere skrifter, samt øvrige krav beskrevet på Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk. Desuden skal gældende regler og love med tilhørende bekendtgørelser overholdes. Hedensted Kommunes dimensioneringskriterier gælder ved nye ledningsanlæg og herunder også ledningsanlæg der omlægges i forbindelse med større kloakfornyelser.

Dimensionering af regnvandsbassiner skal ligeledes ske med udgangspunkt i spildevandskomiteens skrifter og med funktionskrav fastsat i udledningstilladelsen.

Skrifterne fra spildevandskomiteen kan ses på http://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter.

For anlæg der ønskes overdraget til Hedensted Spildevand, kan yderligere information om den til enhver tid gældende dimensionerings- og funktionspraksis fås med henvendelse til Hedensted Spildevand.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk