Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Private anlæg Det åbne land Påbud om tilslutning til offentlig kloak

Påbud om tilslutning til offentlig kloak

Hedensted Kommune har mulighed for at inddrage ejendomme i planlagt kloakoplande, når dette er et led i opfyldelsen af de statslige krav i Vandplanen. 
Der er tilslutningspligt når Hedensted Spildevand har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det offentlige kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag.

I spildevandsplanen er der udpeget 85 ejendomme i det åbne land, hvor hensigten er at de skal kloakeres. Heraf forventes dog, at nogle ønsker at lave privat løsning. Dette ønske vil som udgangspunkt blive imødekommet, og ejendommene vil blive skrevet ud af planlagt kloakopland ved en revision af spildevandsplanen.

Ejendommene inden for planlagt kloakopland spildevandskloakeres som udgangspunkt, og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

Sammen med varslet orienteres grundejeren om muligheden for fastsættelse af en forlænget frist og indgåelse af en afdragsordning.

Procedure for påbud og gennemførelse af tilslutning til offentlig kloak

  • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering og tidsfrist for ejendommenes tilslutning.
  • Afklaring af spørgsmål, ønsker m.v.
  • Detailprojektering af offentligt kloaksystem.
  • Etablering af offentligt kloaksystem.
  • Varsling om tilslutning til kloak. Samtidig orienteres om mulighed for at søge forlænget frist for tilslutning af kloak og afdragsordning
  • Påbud om tilslutning til kloak.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom.
  • Godkendelse af etableret anlæg ved indsendelse af færdigmelding og kloaktegning til Hedensted Kommune. Grundejer bør være opmærksom på, om kloakmester får indsendt færdigmelding.

Kloakering af eksisterende bebyggelse i det åbne land

På følgende adresser er planen at der skal ske spildevandskloakering:

Vejnavn  Husnummer
 Bjerremosevej 5
 Boring 38, 39, 42
 Brølbæk 25, 27, 28, 30
 Bækvej 13, 15
Gedevejlevej 18 + 20
Honum Skovvej 29
Honumvej 21, 24, 27, 48
Hornumkærvej 12
Hostrupgårdvej 1, 2, 3, 4, 6, 8
Hostrupvej 1, 2, 4
Hovedvejen, 8723 Løsning 102, 106
Krollerupvej 68
Kærvej  31, 37, 39, 47, 51, 55, 56, 58
Overholmvej 40
Overmarksvej 1
Præstevej 10, 13
Ribevej, 8723, Løsning 29, 49
Sindballevej 34, 36, 38
Toftegårdsvej 40, 42
Tykmosevej 3
Uldumvej 29
Ulkærvej 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18a, 18b
Vejlevej, 7160 Tørring 90, 92, 94, 95
Vesterbyvej, 8722 Hedensted 4
Vesterbyvej, 7160, Tørring 10, 12, 14
Viborg Hovedvej 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Ørum Skovvej 1
Åruplunden 14

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk