Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Spildevandsstrategi

Spildevandsstrategi

Inden for spildevandsområdet arbejdes med en langsigtet strategi med henblik på løbende at omlægge kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem, hvor dette er hensigtsmæssig i forhold til miljø og økonomi.

Der har de seneste år også været fokus på en centralisering af spildevandsrensningen, således at rensning af spildevand i dag er samlet på 5 renseanlæg. Det er hensigten at fortsætte denne proces og centralisere rensningen af spildevandet på færre renseanlæg.

Her kan du læse om Hedensted Kommunes og Hedensted Spildevands langsigtede strategi for kloakfornyelse og strategi for renseanlægsstruktur.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk