Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Renseanlæg Små renseanlæg

Små renseanlæg

Hedensted Spildevand driver og vedligeholder et antal renseanlæg under 30 PE. Anlæggene er etableret af Hedensted Spildevand for at kunne rense spildevandet fra enkeltejendomme beliggende i det åbne land uden for de kloakerede oplande.

Ejerne af disse ejendomme har indgået kontraktligt medlemskab af Hedensted Spildevand. Kontrakten kan med et års varsel opsiges af ejer, mod tilbagebetaling af den del af anlægsudgiften, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som endnu ikke er afskrevet.

Kontrakten er uopsigelig fra Hedensted Spildevands side, og kan kun ophæves såfremt spildevandsplanen ændrer forudsætninger på ejendommen ved krav om kloakering.

Hedensted Spildevand driver følgende renseanlæg under 30 PE

Adresse Anlægstype
Bavnbjergvej 32, 7100 Vejle Minirenseanlæg, SOP
Viborg Hovedvej 110, 7160 Tørring Minirenseanlæg, SOP
Bækmandsvej 7, 8762 Flemming Minirenseanlæg, SOP
Hornborg møllevej 9, 8762 Flemming Minirenseanlæg, SOP
Horsensvej 11, 8762 Flemming Minirenseanlæg, SOP
Spettrupvej 19, 8722 Hedensted Minirenseanlæg, SOP
Hammervej 23, 7160 Tørring Minirenseanlæg, SOP
Spettrupvej 11, 8762 Hedensted Minirenseanlæg, SOP
Hedenstedvej 52, 8781 Stenderup Minirenseanlæg, SOP

 

Derudover har ejendommen Hedevej 15 tegnet kontrakt med Hedensted Spildevand, som forventer at etaberer et minirenseanlæg, SOP på ejendommen inden for planperioden.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk