Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Renseanlæg Juelsminde renseanlæg

Juelsminde renseanlæg

Juelsminde Centralrenseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof og fosforfjernelse. Anlægget er opført i 1989-90 og udbygget i 1998 og 2004. Efterfølgende er det renoveret i 2011.

Anlægget har en godkendt kapacitet til at kunne håndtere spildevandet fra 22.000 PE. Den gennemsnitlige belastning er ca. 21.000 PE. Hertil kommer ca. 2.000 PE fra håndtering af slam fra bundfældningstanke (i forbindelse med f.eks. septiktanke, nedsivningsanlæg og minirenseanlæg) via tømningsordningen.

Renseanlægget får spildevand fra Juelsminde, Snaptun, Glud, Østrup, Nebel, Møgelkær, Skjold, Skjold Skole, Brund, As Vig, Rårup, Gramrode, Klejs, Åstrup, Overby, Hosby, Barrit, Barrit St. by, Vrigsted og Hyrup.

Det rensede spildevand fra anlægget udledes til Sandbjerg Vig i Kattegat.  Anlæggets udlederkrav overholdes.

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir m.m.).
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • Procestank (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor).
  • Efterklaringstanke (adskiller det rensede vand fra det slammet).
  • Slamafvanding (fjerner vand i slammet).

Plan

Renseanlægget er i dag generelt fuldt belastet og periodevis overbelastet. Renseanlægget modtager samtidig septisk slam fra ca. 2.000 ukloakerede ejendomme i kommunen.

For at reducere belastningen på renseanlægget er det hensigten i planperioden at regulere tilførsel af septisk slam til Juelsminde Centralrenseanlæg og formentligt køre det til Hedensted Renseanlæg for videre håndtering.

I forbindelse med den løbende renovering og optimering påregnes i planperioden endvidere gennemført følgende:

Planlagte tiltag på renseanlægget:

  • Udvidelse af indløbsrist.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk