Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Indledning

Indledning


Denne spildevandsplan er anden generation af Hedensted Kommunes spildevandsplaner.

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen i årene 2015-2020, med særlig fokus på 2015 og 2016.

Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den 30. september 2015, og er efterfølgende offentliggjort i perioden den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015 med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere, virksomheder og andre interessenter. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den 24. februar 2016.

Den endelige plan blev offentligt bekendtgjort den 16. marts 2016. Efterfølgende vedtagne tillæg til spildevandsplanen er indarbejdet i den dynamiske spildevandsplan.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk