Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Administrationspraksis Tømningsordning

Tømningsordning

For at mindske forureningen med spildevand bliver alle bundfældningstanke i det åbne land tømt en gang årlig via en fælles kommunal tømningsordning. Ordningen gælder for alle ejendomme, som har private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende.

Bundfældningstanken skal passes - og tømmes

Det er bundfældningstankens opgave at skille tykt fra tyndt - altså få skilt de stoffer fra spildevandet, som enten kan flyde eller synke til bunds. Dette kræver, at der er vand i tanken. Under normale forhold vil spildevandet være mindst et døgn om at passere tanken. Vandet løber videre til udledning eller nedsivning, mens de lette stoffer flyder til tops som flydeslam, og de tunge stoffer synker til bunds som bundslam. Det er nødvendigt med en god balance mellem mængden af vand, flydeslam og bundslam. Det kræver en årlig tømning af hustanken. Bliver tanken ikke tømt, opstår der en ubalance: Alt for meget slam og næsten ingen vand. Dermed løber spildevandet urenset ud i dræn eller vandløb.

Det er kommunen der har ansvaret for de myndighedsopgaver, der er forbundet med tømningsordningen, herunder vedtagelse af regulativ, sikring af tilslutningspligt, samt meddelelse af påbud, forbud, tilladelser og fritagelser overfor den enkelte grundejer. Det er Hedensted Spildevand der står for driften af tømnngsordningen. Nærmere information om ordningen, tømmetidspunkter og takster skal ses på www.hspv.dk

En række forhold skal være i orden, inden slamsugeren kan tømme din hustank. Disse krav fremgå af regulativet .

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk