Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Administrationspraksis

Administrationspraksis

I disse afsnit beskrives hvorledes Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand administrerer på en række områder både inden for og uden for kloakopland.

Tilslutningsret og -pligt - om dine rettigheder og pligter i forbindelse med din nye eller eksisterende tilslutning til offentlig kloak.

Offentlig og privat kloak - om definitionen af og skellet mellem den offentlige og den private del af kloakken.

Ny kloakering - procedure for tilslutning af nye byggemodninger og eksisterende ejendomme til offentlig kloak.

Korrekt kloakseparering - om proceduren når et fælleskloakeret område skal separatkloakeres og ved fejltilslutninger i separat- og spildevandskloakerede områder.

Udtræden af kloakopland - om muligheden for hel- eller delvis udtræden af kloakforsyningen, og vilkårene herfor.

Offentlig kloakanlæg på privat areal - om afståelse af areal eller servitutpålæggelse i forbindelse med Hedensted Spildevands anlægsarbejde på privat areal.

Dimensionering af ledningsanlæg og bassiner - om krav til dimensionering af nye ledninger og bassiner.

Tømningsordning - om den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke i Hedensted Kommune. 

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk