Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Private anlæg Private renseanlæg

Private renseanlæg

Private renseanlæg omfatter anlæg, hvor drift og vedligeholdelse varetages af private. Hedensted Kommune er tilladelses- og tilsynsmyndighed overfor renseanlæggene.

Større privat renseanlæg

Der er 9 private renseanlæg over 30 PE.

Anlæg  Kapacitet (PE) Rensning
Castberggård  100 Mekanisk, biologisk, udledning
DAKA   Mekanisk, biologisk , udsprøjtning på jord 
Hjarnø Camping 80 Mekanisk, udledning
Hjarnø Efterskole 50 Mekanisk, udledning
Rohden Gods 60 Minibiologisk renseanlæg SOP, udledning
Rosenvold Camping 260 Nedsivning 
Vejle Fjord Camping 73  Nedsivning 
Vejle Fjord Skolen 300 Nedsivning
Vejle Svæveklub 55 Nedsivning
Hornsyld Købmandsgård 30 Mekanisk, biologisk, udledning

 

Der er ingen planer om ændringer af private renseanlæg.

Renseanlæg til enkeltejendomme

Alle ejendomme med spildevandsafledning skal have en løsning til rensning af spildevandet inden det ledes til recipienten.

Der er ca. 4.400 ejendomme i det åbne land, der ikke er tilsluttet et offentligt renseanlæg. Af disse nedsiver ca. 50% deres spildevand i jorden, ca 20% udleder spildevandet efter mekanisk rensning i bundfældningstank, ca. 5% har pilereanlæg og ca. 5% udleder spildevandet efter rensning i minibiologisk renseanlæg. De sidste ca. 20% har anden form for rensning eller intet afløb.

Her kan du læse om de enkelte renseløsninger.

Private fællesanlæg

Kommunen kan give tilladelse til at to eller flere ejendomme etablerer sig i et privat spildevandslaug, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen.

Bebyggelser, der ikke er planlagt kloakeret i planperioden, kan ansøge kommunen om etablering af private anlæg. Dette kan eventuelt gøres i fællesskab med en eller flere andre ejere af ejendomme i området.

Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles privat spildevandsanlæg, skal der efter spildevandsbekendtgørelsen oprettes et spildevandslaug, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget.

Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling for de berørte ejendomme. De endelige vedtægter tinglyses af spildevandslauget på de tilsluttede ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

Der kan også etableres private spildevandslaug der i fællesskab etablerer og driver et ledningssystem, der afleder videre til Hedensted Spildevands kloakanlæg eller, hvis der er tale om et rent regnvandssystem, der afleder til et vandløb eller direkte til havet.

Der er i Hedensted Kommune registreret følgende privat fælles spildevandsanlæg under 30 PE i det åbne land, der renser husspildevand for 2 eller flere ejendomme:

Ejendomme

Rensning

Troldhøjvej 6A, 6B, 10 og 12, 8722 Hedensted Nedsivning
Hovedvejen 110 og 118, 8723 Løsning Pileanlæg
Bjerresmøllevej 16, 18, 20 og 22, 8763 Rask Mølle Nedsivning
Bomvej 10 og 12, 8723 Løsning Pileanlæg
Dalbyvej 12, 14, 16, 18, 20 og 24 samt Sdr. Aldumvej 17, 25, 27 og 29, 8781 Stenderup Pileanlæg
Fælledvej 19, 21 og 44 7171 Uldum  Pileanlæg
Hovedvejen 6, 8 og 10, 8722 Hedensted Pileanlæg
Skovvej 29, 31 og 40, 8723 Løsning Pileanlæg
Mattrupvej 19 og 21, 7160 Tørring Nedsivning
Viborg Hovedvej 124, 126 og 128, 7160 Tørring Beplantet filteranlæg
Båstrupvej 8 og 10 samt Bredalvej 21, 8722 Hedensted Pileanlæg
Fælledvej 58 og 60, 8723 Løsning Pileanlæg
Stubberup Skovvej 8, 10, 23, 27, 33, 35 og 37, 8723 Løsning Pileanlæg
Hesselballevej 15 og 17, 7171 Uldum Pileanlæg
Kragelund skovvej 1 og 2 samt sindballevej 28 og 30, 7100 Vejle Pileanlæg
Riberlundvej 20, 22 og 24, 7100 Vejle  Pileanlæg
Skovhavevej 14 og 18, 8723 Løsning Pileanlæg
Brædstrupvej 70 og 72, 7160 Tørring Nedsivning
Fælledvej 13 og 15, 7171 Uldum Pileanlæg
Gesagervej 20 og Bredalvej 15, 8722 Hedensted Pileanlæg
Bavnbjergvej 25 og 27, 7100 Vejle Biologisk Minirenseanlæg
Lystrupvej 22, 24, 27 og 29, 8723 Løsning Pileanlæg
Horsensvej 48, 50, 52 og 54, 8752 Flemming Biologisk minirenseanlæg
Viborg Hovedvej 71, 73 og 75, 7160 Tørring Pileanlæg
Skovhusvej 17 og 19, 8762 Flemming Nedsivning
Købmagervej 1 og 5B, 7130 Juelsminde Beplantet filteranlæg
Langagervej 4, 6, 8, 9, 10 og 14 samt Kærvejen 47 Pileanlæg
Holmdalsvej 18 samt Præstevej 6 og 7, 7160 Tørring Pileanlæg
Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk