Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Private anlæg Det åbne land Afdragsordning og fastsættelse af minimumsfrist

Afdragsordning og fastsættelse af minimumsfrist

Nedenstående gælder for ejere af ejendomme  i det åbne land, der skal kloakeres eller have lavet forbedret spildevandsrensning.

Mulighed for at søge om forlænget frist og afdragsordning

Hvis du har et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak og har en husstandsindkomst under en specifik beløbsgrænse, kan du ansøge om at få fastsat en frist på minimum 3 år til opfyldelse af påbudet og modtage et tilbud om en afdragsordning.

Ansøgning skal ske inden 31. december 2015 for påbud givet før 5. februar 2015. Alle berørte borgere har fået direkte besked om muligheden.

Ansøgning for påbud fra og med 5. februar 2015 skal følge den tidsfrist, der oplyses i et særskilt brev som udsendes til den enkelte grundejer sammen med varsel om påbud.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk