Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Slamhåndtering

Slamhåndtering

Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes slam. Slam er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der frasorteres i efterklaringstankene. Slammet behandles forskelligt på de 5 offentlige renseanlæg, men alt slam slutdeponeres ved udbringning på landbrugsjord.

Det kontrolleres løbende at slammet på de offentlige renseanlæg overholder gældende miljøkrav for udbringning på landbrugsjord. Miljøkravene omfatter krav til maksimalt indhold af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slammet.

Status for slamhåndtering på renseanlæggene

Juelsminde Renseanlæg På Juelsminde Centralrenseanlæg afvandes slammet på en dekantercentrifuge. Derefter opbevares det som udgangspunkt på eget slamlager før det udbringes på landbrugsjord.
Hedensted Renseanlæg På Hedensted Renseanlæg afvandes slammet på centrifuge. Derefter transporteres det til eksternt slamlager før det udbringes på landbrugsjord.
Åle Renseanlæg På Åle Renseanlæg afledes slammet dels til et slammineraliseringsanlæg dels til slamcentrifuge for afvanding. Anlægget består af nogle parallelle jordbassiner med membranbund. Slammet ledes ud i bassinerne, der er tilplantet med tagrør. I bassinet afdrænes og nedbrydes slammet. Efter en årrække tømmes bassinerne og slammet køres på landbrugsjord.
Tørring Renseanlæg På Tørring renseanlæg afvandes slammet på centrifuge. Derefter transporteres det til eksternt slamlager før det udbringes på landbrugsjord
Korning Renseanlæg På Korning Renseanlæg opkoncentreres slammet i en tank før det køres til Hedensted Renseanlæg for videre håndtering.

 

Hedensted Spildevand har indgået aftale med en entreprenør om lagerkapacitet, i nærheden af den landbrugsjord hvorpå slammet skal udbringes.

Det forventes, at slamopbevaringskapaciteten er tilstrækkelig til det forventede behov i spildevandsplanens planperiode.

Plan

Der er fortsat fokus på slamdisponering, og der vil løbende blive vurderet på, om der opstår nye behov i forhold til slamhåndteringen.

Særlige fokuspunkter er:

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk