Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Renseanlæg Korning renseanlæg

Korning renseanlæg

Korning Renseanlæg er et mekanisk, biologisk anlæg med kemisk fosforfjernelse. Renseanlægget er opført i 1981 og udbygget i 1990. Der er desuden monteret en finrist i indløbet i 2007 og en ekstra rotor i 2009.

Anlægget har en godkendt kapacitet på 1.000 PE, og har en gennemsnitlig belastning på ca. 600 PE.

Der modtages spildevand fra Korning og Eriknauer.

Det rensede spildevand fra renseanlægget udledes til Korning Bæk. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir m.m.).
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • Proces- og efterklaringskanal.

 

Plan

Der er ingen aktuelle planer om renovering.

Det er hensigten at bibeholde driften af renseanlægget i planperioden. Renseanlægget har en forventet restlevetid på 5-10 år. Det er derfor hensigten i slutningen af planperioden at få fastlagt den fremtidige håndtering af spildevandet på renseanlægget.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk