Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Renseanlæg Aale renseanlæg

Aale renseanlæg

Åle Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Anlægget er opført i 1978. Renseanlægget er renoveret og udbygget i 2005. Slambedene er renoveret i 2013.

Anlægget har en godkendt kapacitet på 7.500 PE. Den gennemsnitlige belastning af renseanlægget er ca. 7.100 PE.

Renseanlægget modtager spildevand fra Åle, Rask Mølle, Uldum, Hjortsvang, Skovby, Hvirring, Honum, Flemming, Hornborg, Haurum, Kalhave, Vester Ørum, Bøgballe og Lindved.

Det rensede spildevand fra anlægget udledes til Gudenåen. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir m.m.).
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • Procestank (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor).
  • Efterklaringstank (adskiller det rensede vand fra slammet).
  • Slammineraliseringsanlæg (afdræner og nedbryder slammet i jordbede).

Plan

Slammineraliseringsanlægget er i dag overbelastet. Derfor er det i de kommende år hensigten at gennemføre følgende:

Planlagte tiltag på renseanlægget:

  • Udbygning med mekanisk afvanding af slam. Alternativt skal anlægget nedlægges og spildevandet pumpes til videre behandling andet sted

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk