Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Kloaksystem Overløbsbygværker

Overløbsbygværker

Overløbsbygværker har til formål at aflaste vand til nærmeste recipient, når kloaksystemet under regn overbelastes. Overløbsbygværker er placeret i fælleskloakerede oplande.

Et overløbsbygværk regulerer vandmængden i kloaksystemet under regn bl.a. for at hindre opstuvninger i kloaksystemet. Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnhændelser) løber den overskydende vandmængde således gennem risten og ud i recipienten. Ved nogle af overløbsbygværkerne er der tilsluttet bassinanlæg (sparebassin). Når kloaksystemet under regn overbelastes, aflastes vandet til bassinanlægget i stedet for til recipienten. Vandet løber derefter retur til kloaksystemet, når der er plads i dette igen. Bassinanlæggene kan dermed reducere antallet og mængden af aflastninger fra overløbsbygværkerne til recipienten.

Overløbsbygværkerne er forsynet med rist.

Plan

Der påregnes gennemført følgende tiltag ved overløbsbygværker i planperioden:

Det er endvidere planen at påbegynde nedlæggelse af overløbsbygværket ved Horsensvej i Hedensted.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk